Vacatures Controller vacatures
logo Wesselo

Directeur Financiën & Control - Deltion College, via Wesselo

Locatie: Zwolle
Dienstverband: Full-time

Deltion College is via Wesselo op zoek naar een sparringpartner voor het College van Bestuur en de college- en dienstdirecteuren, die over de grenzen van het eigen vakgebied heen kan kijken en een belangrijke bijdrage levert aan de integrale bedrijfsvoeringsprocessen.

De organisatie

Deltion College biedt als regionaal opleidingscentrum onderwijs en scholing aan op alle niveaus van het mbo. Zij zijn actief in bijna alle werkvelden - van autotechniek tot zorg, van horeca tot sport.

Daarnaast vervult Deltion Business voor een groeiend aantal bedrijven in de regio de rol van kennispartner. Deltion biedt ruim 225 verschillende mbo-opleidingen, cursussen en trainingen aan.

Als directeur Financiën & Control ben je (eind)verantwoordelijk voor de dienst Financiën & Control en vertegenwoordig je de dienst binnen en buiten Deltion. Je stuurt de afdelingen planning & control, kwaliteitsaudit en risicomanagement, financiële administratie en de onderwijsadministratie aan. Daarnaast fungeer je als concerncontroller en in die hoedanigheid adviseer je het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op de diverse terreinen van financiën & control, kwaliteitszorg en risicomanagement.

De directeur Financiën & Control maakt onderdeel uit van het Directeuren Overleg. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische langetermijnbeleid en bent contactpersoon voor de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Je hebt goede relaties met de college- en dienstdirecteuren en fungeert als sparringpartner voor hen.

De directeur Financiën & Control geeft direct leiding aan de manager van het team Financiële Administratie en aan de afdelingshoofden van het team Onderwijsadministratie. Daarnaast geef je leiding aan een groep van controllers en (kwaliteits)auditors.

Als directeur Financiën & Control ben je een sleutelfiguur in de bedrijfsvoering van de organisatie.

Vanuit een duidelijke visie op financiën en ervaring binnen het financieel domein ben je in staat om mee te denken over en te anticiperen op toekomstige kansen, uitdagingen en geef je inkleuring aan vergezichten.

Je zorgt ervoor dat het financieel beleid van de organisatie en de bedrijfsprocessen worden (door)ontwikkeld en gerealiseerd. Je hebt oog voor kennis-, efficiency- en procesverbetering aan zowel de kant van kwaliteit, als mensen, systemen en data. Uiteraard met respect en oog voor wat er al bestaat. Hierin geef je heldere, duidelijke en voorwaartsgerichte sturing aan de professionalisering van de (financiële) organisatie. Je draagt bij aan het verbeteren en uitbouwen van de samenwerking binnen de dienst, tussen de diensten en met de colleges. Je zorgt ervoor dat de directies en het

College van Bestuur de juiste informatie ter beschikking hebben om de organisatie zo optimaal mogelijk te kunnen sturen.

Je bent een inspirerende leider, die zorgdraagt voor een goed draaiende dienst met aandacht voor ontwikkeling van het team, de verdere doorontwikkeling van de financiële functie binnen Deltion, het vergroten van de zichtbaarheid van de afdeling en het mee ontwikkelen van financiën met de bewegingen van de organisatie en de markt. Je draagt actief bij aan het wendbaar maken en houden van de organisatie. Je vertaalt het strategisch beleid naar meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures. Gevraagd en ongevraagd adviseer je het College van Bestuur en de mededirectieleden. Van de directeur Financiën & Control wordt verwacht dat hij/zij als expert actief deelneemt aan relevante commissies, projecten en werkgroepen zowel binnen als buiten Deltion.

Deze rol vraagt de nodige stevigheid in professioneel en persoonlijk opzicht. Je voelt je thuis in een informele organisatie, kunt helder richting bepalen en daaraan vasthouden. Vanuit je deskundigheid en betrokkenheid weet je waardering te verwerven voor de rol die financiën binnen de organisatie speelt.

Gevraagd en ongevraagd adviseer je op strategisch en tactisch niveau vanuit een Deltion-brede blik en draag je daarmee zorg voor een geaccepteerd kritisch geweten van de organisatie. Je bent benaderbaar en een integere en verbindende persoonlijkheid.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het adviseren van het College van Bestuur bij besluitvorming;
 • Sparringpartner van de college- en dienstdirecteuren;
 • Het voeren van begrotingsgesprekken;
 • De planning & control-producten: kadernota, jaarverantwoording en meerjarenbeleid, begroting, compliance, risicomanagement en interne audit. Daarnaast inhoudelijke verantwoordingen opstellen op basis van beschikkingen en subsidies;
 • Het opstellen van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting (inclusief investeringsbegroting en liquiditeitsbegroting);
 • De voorbereiding, ontwikkeling, invoering en evaluatie van het beleid op gebied van bedrijfsvoering en middelen;
 • Het analyseren en verder vormgeven van de (management)informatie;
 • De procescoördinatie en de uitvoering en monitoring van de AO/IB-cyclus;
 • Desgevraagd leiden van kritische en omvangrijke projecten.

Functie-eisen

 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op hbo+/wo-niveau;
 • Leidinggevende ervaring in een organisatie in de (semi-)publieke sector, ervaring opgedaan in het onderwijs is een pre;
 • Sterke affiniteit met het (beroeps)onderwijs;
 • Ervaring met het professionaliseren van financiën;
 • Sterk analytisch vermogen en vraagstukken weten te benaderen vanuit een brede kijk op bedrijfsvoering in combinatie met het primaire proces;
 • Een stevige gesprekspartner, draagvlak weten te creëren en mensen op inhoud kunnen overtuigen;
 • Bestuurlijk en politiek sensitief; bekend met de hiërarchie en uiteenlopende belangen binnen een organisatie (met een College van Bestuur, ondernemingsraad, een breed samengesteld directieteam en veel autonomie laag in de organisatie) en daar op de juiste manier mee om kunnen gaan;
 • Praktisch ingesteld met het vermogen om integraal en strategisch naar de eigen organisatie te kijken.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van drs. Arieke Vermeulen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton voor 25 april 2023. Op onze website www.wesselopublicvalue.nl vindt u de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.deltion.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Locatie:
Zwolle

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Deltion College werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Wesselo.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Directeur Financiën & Control bij Deltion College in Zwolle inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op
17 maart 2023
Direct Solliciteren
Wil je deze vacature delen met je netwerk?
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Controlcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.